<%@ page import="database.*" %> Compostela Monumental <% String NOMBRE_FORMULARIO = "rexistro"; %> <% if(request.getParameter("origen") == null) { %>
" OnSubmit="verificar(); return false">
REXISTRO
CESTA DA COMPRA
ESTADO DA COMPRA
ATENCIÓN Ó CLIENTE
 
Encha os seguintes campos para rexistrarse. Os campos marcados cun * son obrigatorios.
Datos Persoais
Nome e Apelidos*
Domicilio*
Poboación*   Provincia*  Pais* 
C.P.*   Teléfono1*  Teléfono2 
e-mail* 
DNI/CIF*  Idade  Sexo* 
Usuario e Contrasinal
Usuario*   Contrasinal*  Repetir Contrasin.* 
En usuario e contrasinal deberá escribi-lo nome ou número co que desexe ser identificado cun mínimo 4 caracteres e cun máximo 10. Debe memorizar ou apuntar ámbalas duas claves para poder acceder a tódalas nosas páxinas.
 Acepto expresamente o envío por correo electrónico de información comercial, tanto de Compostela Monumental coma dos seus asociados
CONDICIÓNS DE CONTRATO:
  Acepto as condición de contrato
ENVIAR DATOS CANCELAR
<%} else { %> <% if (usuario.gestionUsuario()) { %> <% } //else //{%> <%//}%> <% } %>